StartBank

med utgangspunkt i prosjektet "Seriøsitet i Byggenæringen" har Byggenæringens Landsforening (BNL)
etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsbransjen, kalt StartBANK

Dette registeret brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forskning og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinnformasjon. Med 5000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører.

Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skape nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Leverandørregisteret har skjedd i samarbeid med offentlige myndigheter og formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i Bygg- og anleggsnæringen kan konkurrere på like vilkår. Gråkallen er registrert i StartBANK. –Det var en naturlig ting å gjøre sier daglig leder Lars Ove Jakobsen.