StartBank

W oparciu o projekt "Seriøsitet i Byggenæringen", Stowarzyszenie Przemysłu Budowlanego (BNL)
ustanowił wspólny rejestr dostawców dla branży budowlanej, zwany StartBANK

Rejestr ten jest wykorzystywany przez nabywców w branży budowlanej, zarządzającej, badawczej i nieruchomości w Norwegii, w celu wsparcia poważnych dostawców oraz zaktualizowanych i kontrolowanych informacji o dostawcach. Przy 5000 dostawców ocenianych na podstawie wcześniej określonych kryteriów zatwierdzania, StartBANK jest uczciwym, otwartym i bezpiecznym rozwiązaniem do wyboru zaufanych dostawców.

Daje to producentom możliwość konkurowania na równych warunkach i przyczynia się do korzystania z poważnych graczy i tworzenia nowych możliwości biznesowych zarówno dla kupujących, jak i dostawców.

Rejestr dostawców odbył się we współpracy z władzami publicznymi, a celem rejestru dostawców jest pomoc graczom z branży budowlanej w konkurowaniu na równych warunkach. Gråkallen jest zarejestrowany w StartBANK. „To była naturalna rzecz” – mówi CEO Lars Ove Jakobsen.