Gråkallen Bygg og Utleie AS er revidert arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014

Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis, når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Det vil si at folk som formidles gjennom GBU har avtalt arbeidstid, de er sikret sykepenger og de har pensjonssparing.

– For GBU er det et mål å være best mulig arbeidsgiver og derigjennom å formidle dyktige arbeidsgivere til kundene. Derfor valgte vi å bli en revidert arbeidsgiver.

Revidert arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølging av langtidssykmeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.