Avd. Trondheim

Lars Ove Jakobsen


Daglig leder


Frank-Are Skåren


Lønns- og regnskapsansvarlig


Kristel Ehrlich


Adm. sekretær


Tor Nygård


Salgsleder


Randi F. Garthe


Konsulent


Patrycjusz Bak


Konsulent