Guide til jobbintervju

Her gir vi deg noen tips til hva du kan tenke over før et jobbintervju. Ha i bakhodet at når du er blitt innkalt til intervju, anser arbeidsgiver deg allerede som en interessant kandidat til stillingen.

Forberedelser
 • Skaff deg god kjennskap til bedriften.
 • Les på bedriftens nettsider.
 • Les igjennom stillingsannonsen, søknaden og CVen på nytt før intervjuet.
 • Tenk godt igjennom hvorfor du vil ha jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg.
 • Hvordan vil du presentere deg selv?
 • Hvilke spørsmål kan du få?
 • Hva kan du bidra med i bedriften?
 • Hva er dine sterke og svake sider?

Intervjudagen
 • Ta med deg notater, CV, søknad, attester og vitnemål.
 • Kle deg slik at du føler deg vel.
 • Møt i rett tid.
 • Husk hvilken avdeling du skal på og hvem som er kontaktperson for stillingen.
 • Fast håndtrykk og god blikkontakt er alltid positivt.
 • Er det spørsmål du på forhånd vet det kan være vanskelige å svare på, så tenk gjennom hvordan du vil svare. «Hvorfor sluttet du etter så kort tid?». «Hvorfor har du ikke fullført utdannelsen?» og «Hva er lønnsnivået ditt?».

Typiske spørsmål
I spalten til høyre følger en rekke eksempler på spørsmål som ofte dukker opp.

Lykke til på intervjuet!
Tenk: Dette går bra!
 • Beskriv deg selv med fem ord
 • Kan du fortelle om deg selv?
 • Hvem er du som person?
 • Hvilke sterke sider har du?
 • Hvilke svakheter har du?
 • Hvordan reagerer du på kritikk?
 • Hvordan tror du venner og
  kollegaer vil beskrive deg?
 • Hva gjorde at du søkte nettopp
  denne stillingen?
 • Hvordan vil du si at dine
  kvalifikasjoner tilfredstiller våre krav?
 • Hvilke arbeidsoppgaver har du på
  nåværende arbeidsplass?
 • Hvilke resultater har du oppnådd på
  din nåværende arbeidsplass?
 • Hvorfor er du den rette til
  denne jobben?
 • Hva har du å bidra med til vårt firma?
 • Hva forventer du å lære i den
  nye jobben?
 • Hva er kreativitet? Er du kreativ?
 • Beskriv hva du legger i å ha et
  godt arbeidsmiljø
 • Beskriv din drømmejobb
 • Hva motiverer deg?
 • Hva gjør deg frustrert og opprørt?
 • Hvilken rolle tar du i en forsamling?
 • Har du noen hobby?
 • Hvorfor sluttet du i din siste jobb?
 • Hvor er du om 2 år, 5 år, 10 år?
 • Hvor lenge har du tenkt å bli hos oss?
 • Har du planer om å studere videre?
 • Hvordan er dine språkkunnskaper?
 • Har du hatt noen ekstrajobb ved
  siden av studier?
 • Hvordan takler du stress/konflikter/
  uklare signaler?
 • Hvordan tror du din nåværende
  arbeidsgiver vil beskrive din innsats?
 • Hva irriterer deg?
 • Hva vet du om bedriften du har
  søkt jobb hos?
 • Er du villig til å arbeide overtid?
 • Når ytet du sist service utover
  det stillingen krever?
 • Hvordan arbeidsmiljø trives
  du best i?
 • Hvilke krav stiller du til arbeidsgiver?
 • Beskriv en god kollega, hva forventer
  du av en god kollega?
 • Beskriv en god leder, hva forventer
  du av en god leder?
 • Har du noen referanser vi kan ringe?
 • Er det noe annet vi bør vite om deg?
 • Har du noen ytterligere spørsmål?
 • Når kan du starte?